Trafikantforståelse af VMS-tavler

Med jævne mellemrum gennemføres der tests af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler og anden afmærkning. Det er især nye tavler, symboler, og afmærkninger, der testes, inden de sættes i produktion. Men også eksisterende tavler, symboler og afmærkninger, hvor der har været rejst spørgsmål om trafikantforståelsen, indgår i testrækken.

Formålet med denne test, som Trafitec har gennemført for Vejdirektoratet, har været, at afprøve trafikanternes forståelse af udvalgte informationer vist på VMS tavler.

Trafikanternes forståelse af informationerne på VMS tavlerne er en helt grundlæggende forudsætning for trafikanternes brug og nytte af tavlerne og dermed for trafiksikkerheden og trafikafviklingen.

Nedenstående notat beskriver indhold og resultater af en test udført i efteråret 2009.

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS-Tavler