Håndbog i fysisk terrorsikring

Christiansborg, Kilde: Google.

Trafitec er medforfatter til Vejdirektoratets Håndbog – Fysisk terrorsikring af offentlige trafikarealer, som netop er offentliggjort. Håndbogen omhandler fysisk terrorsikring af offentlige trafikarealer, både permanent og midlertidigt, med sikringselementer som genstande, mure og hegn, volde og render, herunder også deres planlægning. Håndbogen gælder i både byområder og åbent land, men forventes at finde størst anvendelse i byområder.  

Håndbogen ses via dette link

Foto fra Børsgade af Christiansborg Slot og Slotsplads med sikring med pullerter og granit-kugler. Kilde: Google.