Mød Trafitec på Vejforum 2018

Trafitec deltager på årets Vejforum med to spændende faglige indlæg.

Det drejer sig om:

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb

Her præsenteres en dybdeanalyse af 92 trafikulykker på motorvej i forbindelse med vejarbejde. Formålet med projektet har været, at opnå en større viden om hvorfor ulykkerne sker, og herud fra at opstille en række vejtekniske og adfærdsrelaterede anbefalinger til ulykkesbekæmpelse. Analysen er baseret på videooptagelser af 92 ulykker, som har givet en unik information om ulykkernes hændelsesforløb, parternes ageren og forholdene på og omkring ulykkesstedet på ulykkestidspunktet.

Brug af eye-track i trafikken.

Her præsenteres, hvordan eye-track data kan bruges til at undersøge, hvad trafikanterne kigger på, når de færdes i trafikken, og hvad der sker, når de bliver visuelt distraheret. Som eksempel på brug af eye-track data præsenteres resultaterne fra en undersøgelse om LED-reklamer i vejmiljøet, herunder hvordan LED-reklamerne påvirker bilisternes visuelle adfærd.

Læs mere om Vejforum på www.vejforum.dk