Afmærkning af fodgængerfelt

Trafitec har undersøgt alternativ afmærkning af fodgængerfelter i byområder uden for signalregulerede kryds. Formålet er at undersøge muligheden for at opnå større respekt for vejafmærkningen blandt trafikanterne og dermed skabe større tryghed og sikkerhed for fodgængerne.

Der er indsamlet udenlandske eksempler på alternative afmærkningsløsninger i/omkring fodgængerfelter. Med inspiration fra disse eksempler har Vejdirektoratet valgt to afmærkningsløsninger til den danske standardafmærkning med henblik på test. Testen omfatter således tre opstillinger:

1: Den danske model

2: Den danske model suppleret med gult blink

3: Den danske model suppleret med gult blink og fodgængerfeltsymbol på vejbanen

Opstillingerne er testet i det samme fodgængerfelt og undersøgt ved videoobservationer. For hver opstilling er der registreret mere end 400 krydsninger i fodgængerfeltet, hvoraf ca. 80 % af de krydsende trafikanter har en samtidig ankomst med minimum én bilist.Derudover er hastigheden målt for 100 fritkørende personbiler eller små varebiler pr. retning pr. opstilling.

Der ses ingen ændring af vigeadfærd ved samtidige ankomster mellem bilister og fodgængere ved test af de tre opstillinger. Ligeledes ses der ikke en forskel på bilisternes hastighed. Ingen af undersøgelsens samtidige ankomster medfører situationer med konfliktende adfærd.

Læs hele rapporten her: Fodgængeres krydsning af veje