Trafitec på Vejforum 2015

På årets Vejforum har Trafitec to præsentationer. Det drejer sig om trafiksikkerhed på 2-1 veje og højresvingskonflikter med cyklister.

2-1 veje

Trafitec har gennemført en trafiksikkerhedsanalyse som skal frembringe ny viden om konsekvenserne ved etablering og brug af '2-1' veje. Trafiksikkerhedsanalysen er baseret på 55 strækninger i 23 kommuner. Overordnet set viser analysen, at etablering af '2-1' veje har medført en reduktion i antal uheld.

Læs mere her (paper fra Vejforum)

 

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds

Højresvingsuheld mellem højresvingende motorkøretøjer og ligeudkørende cyklister er en af de hyppigste uheldssituationer for cyklister. Med støtte fra Cykelpuljen har Trafitec undersøgt situationer med konfliktende adfærd mellem højresvingende motorkøretøjer og ligeudkørende stitrafikanter (cykel og lille knallert) i signalregulerede kryds.

Læs mere her (paper fra Vejforum).

 

Se hele programmet fra Vejforum på www.vejforum.dk