Cykelstibredde, hastighed og adfærd

Den eksisterende viden om sammenhængen mellem cykelstiens bredde, cyklisternes adfærd og cykeltrafikkens afvikling på stistrækninger er kun ringe belyst og er generelt baseret på ældre undersøgelser. Dette gælder både nationalt og internationalt.

Set i lyset af de nuværende ønsker om øget brug af cyklen som transportmiddel er der derfor et behov for større viden, således infrastrukturen kan udbygges/tilpasses til de fremtidige cykeltrafikmængder. Trafitec har med støtte fra Cykelpuljen gennemført en undersøgelse af emnet.

Undersøgelsen blev præsenteret på årets Vejforum i december.

Læs mere om undersøgelsen her eller se slides fra præsentationen.

Baggrundsrapporten kan endvidere læses her:

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet