Fremtidens mobilitet

Søren Underlien Jensen præsenterer i december nummeret af Dansk Vejtidsskrift en prognose for danskernes transport, trafikarbejde og bilejerskab frem til år 2050.

Biltrafikken vil vokse til næsten det dobbelte set i forhold til i dag på nogle få årtier, men så er mætningspunktet også nået og følgelig vil mængden af biltrafik falde. Dette stiller selvsagt krav til parkeringsanlæg, veje, mv.

Artiklen opfordrer til debat om prognoser, investeringer og en ønskelig udvikling.

Læs artiklen her: Fremtidens mobilitet