Ny trafiksikkerhedsrevisior

Trafitec har nu to trafiksikkerhedsrevisorer idet Thomas Skallebæk Buch også er blevet certificeret Trafiksikkerhedsrevisor.

Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk granskning af vej- og trafikprojekter udført af en uafhængig part for at forebygge ulykker, før de sker. Trafiksikkerhedsrevision kan bl.a. udføres i planlægningsfasen, projekteringsfasen og ved ibrugtagning. Formålet er at gøre nye og ombyggede veje så trafiksikre som muligt.