Bilisters oplevede serviceniveau på motorveje

Vejdirektoratet har finansieret en undersøgelse, der opgører bilisters oplevede tilfredshed og serviceniveau på motorveje. Resultaterne giver mulighed for at beregne, hvor godt en motorvej kan servicere bilister under forskellige forhold.

For at fastlægge hvordan trafikafvikling, vejgeometri og andre forhold påvirker bilisters tilfredshed blev 188 tilfældigt udvalgte respondenter fra Herning og Lyngby forevist 80 forskellige videoklip af vejstrækninger optaget fra en kørende passagerbil. 48 af videoklippene var fra kørsel på motorveje.

Respondenterne skulle vurdere videoklippene på en 6-punktsskala gående fra "meget tilfreds" til "meget utilfreds". Det resulterede i 7.497 tilfredshedsvurderinger som er brugt til at beskrive en sammenhæng mellem bilisters tilfredshedsvurdering og vej- og trafikforholdene på videoklippene.

De vigtigste forhold som påvirker bilisters tilfredshed på motorveje er den kørte gennemsnitshastighed, den tilladte hastighedsbegrænsning, bredden af nødsporet, antallet af til- og frakørsler, mængden af tung trafik (lastbiler), trafiktætheden og om hvorvidt der er kø eller ej.

Derudover afhænger tilfredsheden af bilistens alder, kørselsomfang og om vedkommende har kørekort til lastbil. Bilister fra Herning og Lyngby har samme opfattelser, præferencer og tilfredshedsniveau.

Læs mere om undersøgelsen i den tekniske rapport her:

Bilisters oplevede serviceniveau på motorveje

Baseret på resultaterne er der endvidere udviklet et IT-værktøj, der kan beregne bilisters tilfredshed og serviceniveau med baggrund i de udviklede modeller. Desuden medfølger en kort brugervejledning til IT-værktøjet.

Læs mere om It-værktøjet her:

IT-værktøj til beregning af bilisters oplevede serviceniveau på motorveje