Viden om elcykler

Elcykler er blevet stadigt mere populære blandt danskere de seneste 10 år. Vejdirektoratet har givet Trafitec i opdrag at beskrive forhold som lovgivning, tekniske aspekter, adfærd, sikkerhed, mv. i relation til elcykler.

Selvom 6 % af de solgte cykler i Danmark i 2014 var elcykler, så foregår kun omkring 1 % af cykeltrafikken på elcykler. Det er især ældre og kvinder, der kører på elcykel i Danmark.

Elcyklister kører typisk 2-3 km/t hurtigere end andre cyklister på samme alder. Den højere fart betyder, at elcyklister oftere har interaktioner med andre bløde trafikanter fx overhaling af andre cyklister. Elcyklister har også kortere tid til at afvikle konflikter med andre trafikanter på grund af den højere fart. Det er måske baggrunden for, at elcyklister kører mere "defensivt", hvor de oftere tilpasser hastigheden til vej- og stiforløbet, og ikke bremser eller accelererer så kraftigt som andre cyklister, hvilket giver en mere jævn kørsel.

Undersøgelser fra en række lande viser, at elcyklisters personskader er mere alvorlige end andre cyklisters personskader, selv når man tager højde for den højere alder blandt elcyklister. De mere alvorlige personskader skyldes især den højere hastighed. Elcyklister har også flere uheld end andre cyklister, hvilket blandt andet skyldes flere uheld ved af- og påstigning (stop og igangsætning). Undersøgelserne kunne tyde på, at elcyklister kommer ca. dobbelt så ofte til skade i trafikken end personer på almindelige cykler."

Læs mere om elcykler her: Viden om elcykler