Indlæg på Trafikdage 2014

Præsentationen ved Trafikdage omhandler en undersøgelse af trafiksikkerhed i vigepligtsregulerede kryds, hvor en dobbeltrettet cykelsti løber langs vej.

Undersøgelsen er udført for Vejregelgruppen Trafiksikkerhed med henblik på at klarlægge sammenhængen mellem udformning og ulykkesrisiko. Dette er sket ved beregning at uheldsfrekvenser og udarbejdelse af uheldsmodeller.

Præsentationen ved Trafikdage lægger vægt på den anvendte metode og de vigtigste resultater.

I paperet nedenfor kan der læses mere om undersøgelsen.

Paper: Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier