Annullering af vejtavler og brug af GPS

I forbindelse med vejarbejder er det ofte nødvendigt at regulere trafikken. Det kan indebære, at vejtavler og anden vejafmærkning skal annulleres midlertidigt, mens vejarbejdet udføres.

Trafitec har på opdrag fra Vejdirektoratet undersøgt bilisters forståelse og adfærd relateret til konkrete eksempler på annullerede vejtavler med og uden samtidig brug af GPS for at finde frem til de bedst mulige løsninger.

Resultaterne er beskrevet i 3 delrapporter:

Trafikanters forståelse af annullerede vejtavler – Internetbaseret spørgeundersøgelse

Annullering af vejtavler og brug af GPS

Annullering af vejtavler – Mørketest

Se også den sammenfattende artikel "Annullering af vejtavler og brug af GPS" i Trafik & veje, marts 2019