Drænasfalt og trafiksikkerhed

Poul Greibe fra Trafitec og Rune Elvik fra Transport Økonomisk Institut (Norge) har publiceret artiklen "Road safety effects of porous asphalt: a systematic review of evaluation studies".

Artiklen omhandler den sikkerhedsmæssige effekt ved brug af drænasfalt set i forhold til almindelig tæt asfalt.

Effekten er vurderet ud fra en gennemgang af relevant litteratur på området og en efterfølgende metaanalyse.

Samlet set kan der ikke påvises nogen entydig sikkerhedsmæssig effekt af drænasfalt. Der er en tendens til et lille fald i uheldsfrekvensen på strækninger med drænasfalt, men den er noget usikkert bestemt.

En sammendrag af artiklen – som er publiceret i Accident, Analysis and Prevention, volume 37, 2005, kan læses her.

Baggrundsrapporten - som udgivet af Transport Økonomisk Institut - kan endvidere ses her.