Børns transportvalg til skole

Søren Underlien Jensen præsenterer i Dansk Vejtidsskrift en artikel om børns transportmiddelvalg.

Artiklen beskriver vejenes og trafikkens betydning for børns transportmiddelvalg til skole i Odense kommune. Trafiksaneringer, trafikvækst og skolenedlæggelser fører til forholdsvis få ændringer i børns transportvaner, der således forekommer i høj grad at være afhængige af kulturelle og socioøkonomiske forhold.

Læs hele artiklen i marts nummeret af Dansk Vejtidsskrift eller læs baggrundsrapporten som kan hentes via linket herunder:

Vejenes og trafikkens betydning for børns transportmiddelvalg til skole