Søren Underlien Jensen

Direktør, Partner, Civ.Ing.
Telefon: 
+45 2524 6732
Email: 
suj@trafitec.dk

 

Resumé af professionel erfaring

Kompetencer på højt internationalt niveau indenfor trafiksikkerhed, transportvaner, oplevet serviceniveau, cykeltrafik, fodgængertrafik og børn i trafikken. Projektledererfaring fra mindre og større (over 50 personer) nationale og internationale projekter. Uddannet trafiksikkerheds-revisor og udført en del revisioner.
 
Søren har udført mange videnskabelige studier. Det er især før-og-efter studier af vejtekniske foranstaltningers betydning for trafiksikkerheden og transportvaner. Herudover er der udført en del litteraturstudier samt særanalyser af oplevelser i trafikken, uheld, transportvaner, osv.
 
Rådgivning om hhv. trafiksikkerhed og cykeltrafik er Sørens’ andet væsentlige arbejdsområde. Der er især tale om udarbejdelse af beslutningsgrundlag, handlingsplaner samt revisioner og granskning af forslag til lovgivning, regler, planer og konkrete vejudformninger. Der udført rådgivning for mange lokale og nationale danske og udenlandske vejbestyrelser og ministerier.
 
Sørens’ tredje arbejdsområde er formidling. Der er forfattet mange artikler, notater, rapporter og håndbøger både på dansk og engelsk. Han har været indlægsholder og mødeleder på et utal af faglige arrangementer og konferencer. Endelig er det blevet til en del undervisning og vejledning på Vejsektorens Efteruddannelse, Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum og Danmarks Tekniske Universitet.
 

Ansættelser

1995-2000 Vejdirektoratet
2000-2002 Danmarks Transportforskning
2002-2004 Atkins 
2004- Trafitec 
 

Andre hverv

1998-2001 Forelæser ved Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum
1998-2002 Forelæser ved Danmarks Tekniske Universitet
1998- Anmelder ved Dansk Vejtidsskrift
2006- Medlem af Transportation Research Board, USA, udvalg om cykeltrafik
 

Uddannelse

Civilingeniør i planlægning, Aalborg Universitet, 1995
 
Udvalgte gennemførte kurser
Spørgeskemaundersøgelser, UNI-C, 1996
Præsentations- og forhandlingsteknik, DiEU, 1996
Projektledelse, Vejdirektoratet, 1998-1999
Trafiksikkerhedsrevision, VEJ-EU, 1999
 

Bedømmelser

Trafiksikkerhedsrevisor: Bestået to eksamener i 1999
Forsker: Evalueret af eksterne professorer i 2000 og godkendt som forsker, svarende til adjunkt og ph.d.
 

Priser

Modtager af Velo-City Falco Lecture Prize 1999
Modtager af Peter Elming’s initiativpris 2000
Modtager af Professor P.H. Bendtsen's Trafikforskningspris 2008