Puk Kristine Andersson

Partner, Senior Rådgiver, Civ.Ing.
Telefon: 
+45 2524 6735
Email: 
puk@trafitec.dk

 

Uddannelse

Civilingeniør fra DTU 1995
 

Nøglekvalifikationer

- Vejtrafiksikkerhed
- Uheldsanalyser
- Trafikantadfærd og adfærdsregistreringer
- Fremme og sikring af cykeltrafik
- Trafik- og hastighedsplanlægning
- Trafikteknik
- Effektevalueringer
- Analyser og databehandling
- Formidling
 

Erfaringer - resumé

Rådgivning, forskning og udvikling indenfor trafiksikkerhed, trafikplanlægning, trafikteknik, effektevalueringer og uheldsanalyser.
 
Projektleder og -medarbejder på nationale og internationale projekter, bl.a. flere EU-finansierede forskningsprojekter.
 
Projektleder på rådgivnings, forsknings og udviklingsopgaver for danske vejbestyrelser og institutioner, bl.a. uheldsanalyser, effektevalueringer, trafiksikkerhedsplanlægning, metodeudvikling, trafikantadfærdsanalyser, videnopsamling og udarbejdelse af håndbøger og vejledninger.
 
Forfatter og medforfatter til rapporter, håndbøger og artikler samt præsentationer ved danske og udenlandske konferencer og seminarer.
 

Tidligere ansættelser

- Vejdirektoratet 1995-2000
- Danmarks TransportForskning 2000-2002
- Atkins 2002-2005
- Trafitec 2005 -
 
Bedømmelser:
I 2000 evalueret af eksterne professorer og godkendt som forsker (svarende til adjunkt/ph.d)