Trafikteknik

Vi arbejder med kapacitet og trafikafvikling i kryds, rundkørsler, motorveje, veje i åbent land mv., hvor vi udvikler metoder og modeller til vurdering af kapaciteten baseret på empiriske data sat i relation til vejens design og trafikkens sammensætning. Heri indgår også vurderinger af ITS løsningers effekt på kapacitet, fremkommelighed og sikkerhed.

Trafitec arbejder med oplevet serviceniveau for bilister og lette trafikanter. Vi har udviklet metoder til beregning af trafikanternes ”tilfredshed” med kryds og strækninger ud fra vejens design, trafikkens hastighed og sammensætning.

Vores kompetencer dækker også hastighedstilpasning, trafikledelse, måling og behandling af trafik- og hastighedsdata, registrering af adfærd i relation til trafikafvikling mv.