Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er en af Trafitecs spidskompetencer, og vi har erfaring med alle aspekter indenfor emnet.

Trafitec har udarbejdet håndbøger og effektkataloger til brug for alle i vejsektoren, der arbejder med trafiksikkerhed. De bruges fx til beskrivelse af konkrete tiltag og indgår i grundlaget for udarbejdelse af handlingsplaner og politikker.

Vi laver uheldsanalyser, effektundersøgelser, sortpletanalyser, trafiksikkerhedsrevision mv. Det kan være undersøgelser af konkrete strækninger og kryds, eller projekter hvor trafiksikkerheden ønskes vurderet i forhold til nye typer af afmærkning, skilte eller design. Vi anvender anerkendte evalueringsmetoder, og vores ambition er at frembringe pålidelige resultater, med de forbehold og usikkerheder der er væsentlige at angive.

Trafitec udarbejder handlingsplaner og strategier vedr. trafiksikkerhed for statslige og kommunale vejbestyrelser. Herunder fastlæggelse af målsætning og udarbejdelse og vurdering af konkrete tiltag til målopfyldelse.

Ofte kan trafiksikkerheden ikke vurderes alene ud fra de registrerede ulykker. Derfor anvender vi konfliktteknik og adfærdsstudier til at vurdere en række sekundære parametre som fx samspilsadfærd, konflikter, TTA (time to accident), hastighed, sikkerhedsafstand, uopmærksomhed, uhensigtsmæssig adfærd mv.