Trafikantadfærd

Vi har stor erfaring med trafikanters adfærd i relation til design og afmærkning af veje og stier.

Vi arbejder med undersøgelser af trafikanters forståelse og brug af færdselstavler, symboler og trafikantinformationer, og vi har opbygget en grundlæggende viden om trafikantgruppers trafikale formåen.

Vi arbejder med registrering af trafikanters visuelle adfærd samt distraktorers påvirkning af trafikanters opmærksomhed. Ved brug af eye-tracking og videoteknik, fra bl.a. drone, har vi udviklet forskellige metoder til registrering af trafikantadfærd, herunder samspilsadfærd, konfliktende adfærd, visuelle adfærd og sikkerhedsafstand i forskellige trafiksituationer.

Vi udfører undersøgelser af bilisters og cyklisters hastighedsvalg og arbejder med udvikling og afprøvning af metoder til hastighedstilpasning på forskellige dele af vej- og stinettet.

Vi har stor erfaring med brug af interview- og spørgeskemaundersøgelser, både i felten og online baseret, blandt andet til afdækning af trafikanters tilfredshed, oplevelser, holdninger mv.