Metodeudvikling

Trafitec har stor erfaring med at opstille og gennemføre undersøgelser af vejtrafik, der leder frem til troværdige og pålidelige resultater. Vi gør brug af mange forskellige metoder og modeller til at beskrive trafikafvikling, trafiksikkerhed, trafikantadfærd mv.

Evalueringer og effektundersøgelser samt opstilling og brug af modeller kræver et pålideligt datagrundlag. Vi har stor erfaring med brug af registerdata som fx uheldsdata fra vejman.dk samt indsamling af hastighedsdata, -profiler, snitmålinger og rejsehastigheder.

Trafitec håndterer en række specielle teknikker til dataindsamling fx formaliseret adfærdsregistrering til beskrivelse af trafikanters adfærd og samspil, konfliktteknik til registrering af næsten-ulykker og et eyetrack-system til registrering af trafikanters visuelle adfærd. Desuden anvender vi forskellige spørge- og interviewmetoder til afdækning af forståelse, holdninger og tilfredshed - fx stated preference spørgeteknik til afsløring af trafikanters præferencer mv.

Vi bruger data til bl.a. opstilling af kapacitets-, uhelds- og tilfredshedsmodeller, hvor specielle modelleringsteknikker anvendes. Effektopgørelser, fx sikkerhedseffekter af krydsombygninger, opgøres ud fra vej-, trafik- og uheldsdata med brug af særlige metoder til at tage højde for skævvridende faktorer som regressionseffekten. Usikkerhederne ved de opstillede modeller, effekter, vurderinger etc., kan beskrives ved brug af andre metoder.

De teknikker og metoder, vi anvender, er under stadig udvikling. Vi er meget bevidste om, at kvaliteten af resultater både afhænger af pålidelige data og valget af metoder tilpasset det aktuelle formål.