Handlingsplaner

Trafitec har været med til at udarbejde handlingsplaner, politikker og strategier vedr. trafiksikkerhed, cyklister, hastighed, ældre trafikanter, parkering mv. Opgaverne spænder fra handlingsplaner med konkrete gennemregnede tiltag og initiativer til visioner med mere højtflyvende tanker.

Vi har også været med til idéudvikling og beskrivelse af fx nyt vejdesign, skiltning og afmærkning.