Eye tracking

Ved brug af eye tracking kan vi registrere bilisters, cyklisters og fodgængeres adfærd og øjenbevægelser.

Vi kan altså fx registrere, hvor ofte og hvor længe trafikantens visuelle opmærksomhed er rettet mod forskellige objekter som eksempelvis reklamer, vejvisningstavler eller anden afmærkning på eller langs vej. Objekter som kan være mere eller mindre relevante for trafikantens færden.

Eye track data kan fx kombineres med trafikantens hastighed og afstand til andre trafikanter, og således give os svar på, om trafikantens visuelle adfærd kan være til fare for trafiksikkerheden.