Effektundersøgelser

Trafitec gennemfører evalueringer og effektundersøgelser vedrørende trafiksikkerhed, hastighed og hastighedsstyring, brug af ITS og nye afmærkningskoncepter, transportvaner, tiltag for lette trafikanter, trafikafvikling, trafikantinformation, kapacitet mm.

Det kan være undersøgelser i forbindelse med implementering af nye tiltag, regelændringer, test af nye idéer og lignende.

De effektundersøgelser vi gennemfører, er sjældent "hyldevarer". Afhængig af det konkrete projekt må evalueringen designes ud fra det bedst mulige datagrundlag, som kan frembringes til formålet. Vigtige elementer for undersøgelsens troværdighed er også valg af forsøgsdesign og evalueringsmetode.

Vi har stor erfaring i opstilling af måleprogrammer og evalueringer til belysning af mange forskelligartede problemstillinger, som ønskes undersøgt. Det kræver kendskab til datafangst, usikkerheder og brug af metoder i kombination med den nyeste viden nationalt og internationalt.