Kompetencer

Trafitec udfører rådgivning, forskning, udvikling og innovation indenfor vejtrafik. Vore primære kompetencer ligger inden for trafiksikkerhed, trafikantadfærd, trafikteknik og trafikplanlægning.

Vi er fagligt bredt funderet. Vi har ud fra vores arbejde med både nationale og internationale projekter opbygget stor erfaring inden for vore spidskompetencer og har kendskab til de fleste aspekter indenfor vejtrafik.

Vores arbejdsmetoder indebærer, at Trafitecs forskellige kompetencer inddrages og kombineres i udførelsen af projekter.