Nyheder

22. januar 2019

Bilisters oplevede serviceniveau på by- og landeveje

For Vejdirektoratet har Trafitec opstillet modeller og værktøjer, der kan opgøre bilisters oplevede tilfredshed og serviceniveau på by- og landeveje. Resultaterne er baseret på 262 tilfældigt udvalgte respondenter der har vurderet deres tilfredshed med at køre på forskellige veje.


3. december 2018

Mød Trafitec på Vejforum 2018

Trafitec deltager på årets Vejforum med to spændende faglige indlæg.

Mød os på Vejforum og bliv klogere på "Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb" og "Brug af eye-track i trafikken".


22. november 2018

Hjulpassager af vognbanelinjer

Ny rapport der beskriver hjulpassager af vognbanelinjer i relation til ÅDT på tre forskellige vejtyper.


9. november 2018

Evaluering af anlægsarbejder

Trafitec har sammen med Vejdirektoratet samlet erfaringerne fra fire store anlægsprojekter, hvor der bl.a. ses på de trafikale, sikkerhedsmæssige og adfærdsmæssige effekter.


8. oktober 2018

Fartdæmpere for cykeltrafik

Trafitec har i samarbejde med Vejdirektoratet, SafeRoad og GevekoMarkings testet forskellige løsningsforslag til midlertidig fartdæmpning for cykeltrafik ved vejarbejde.


Sider