Nyheder

14. februar 2018

Fartdæmpning for cykeltrafik ved vejarbejder

I visse situationer kan der være behov for fartdæmpning af cykeltrafik på steder med vejarbejde. På den baggrund er der opstillet og afprøvet forskellige løsningsforslag til midlertidig fartdæmpning for cykeltrafik.


24. januar 2018

Erfaringer med automatiske køretøjer

Trafitec har samlet op på erfaringer med samspil mellem automatiske køretøjer, cyklister og fodgængere i forbindelse med europæiske forsøg.


3. november 2017

Trafitec flytter til ny adresse

Efter næsten 14 år hos Scion-DTU flytter vi den 7. november til nye og større lokaler.


20. oktober 2017

Trafiksikkerhed på landeveje

Trafitec har udviklet nye værktøjer til at vurdere trafiksikkerheden på landeveje.

Værktøjerne består af nye uheldsmodeller, sikkerhedsfaktorer og IT-værktøjer.


21. juni 2017

Artikler om cykelsikkerhed i AA&P

To artikler som omhandler cyklisters sikkerhed i rundkørsler og konflikter med højresvingende køretøjer i kryds er netop blevet publiceret i Accident Analysis & Prevention.


Sider