Nyheder

24. maj 2017

Påvirker LED-reklamer bilisternes opmærksomhed?

Trafitec har undersøgt, i hvor høj grad LED-reklamer i vejmiljøet påvirker bilisters visuelle opmærksomhed, og om det har betydning for trafiksikkerheden.


20. februar 2017

Trafikanters forståelse af færdselstavler

Trafitec har for Vejdirektoratet gennemført en ny test af trafikanters forståelse af symboler og færdselstavler.

Denne gang har man valgt at sætte fokus på en række velkendte færdselstavler/symboler.


20. januar 2017

Separate svingfaser giver god sikkerhed

Bundne venstresving (3-lys pilsignaler) giver et fald på ca. 80 % i uheld med venstresvingende motorkøretøjer.

En før-efter uheldsevaluering af etablering af svingfaser viser, at bundne venstresving resulterer i et samlet fald på 35 % i alle uheld og personskader i signalregulerede kryds.


22. december 2016

Afmærkning af fodgængerfelt

Trafitec har vha videoobservationer undersøgt adfærden blandt trafikanter ved et fodgængerfelt med tre forskellige afmærkningsløsninger.

Formålet er at undersøge muligheden for at opnå større respekt for vejafmærkningen og dermed skabe større tryghed og sikkerhed.


21. november 2016

Fartdæmpning ved vejarbejde

Opdateret katalog med udvalgte eksempler på afprøvede virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje og andre højklasseveje.


Sider