Nyheder

9. november 2018

Evaluering af anlægsarbejder

Trafitec har sammen med Vejdirektoratet samlet erfaringerne fra fire store anlægsprojekter, hvor der bl.a. ses på de trafikale, sikkerhedsmæssige og adfærdsmæssige effekter.


8. oktober 2018

Fartdæmpere for cykeltrafik

Trafitec har i samarbejde med Vejdirektoratet, SafeRoad og GevekoMarkings testet forskellige løsningsforslag til midlertidig fartdæmpning for cykeltrafik ved vejarbejde.


6. september 2018

Sikkerhedseffekter ved bundet venstresving

Bundne venstresving (3-lys pilsignaler) gavner trafiksikkerheden både i kryds i byer og på landet. Resultaterne tyder på, at en kantstensbegrænset delehelle mellem kørespor til ligeudkørende og venstresvingende ikke har en nævneværdig betydning for sikkerheden.


24. januar 2018

Erfaringer med automatiske køretøjer

Trafitec har samlet op på erfaringer med samspil mellem automatiske køretøjer, cyklister og fodgængere i forbindelse med europæiske forsøg.


3. november 2017

Trafitec flytter til ny adresse

Efter næsten 14 år hos Scion-DTU flytter vi den 7. november til nye og større lokaler.


Sider