Nyheder

2. september 2015

Ny håndbog om trafiksikkerhed

Trafitec har sammen med Vejdirektoratet udarbejdet en ny håndbog i trafiksikkerheds-beregning og ulykkesbekæmpelse.

Håndbogen giver en beskrivelse af ulykkesdata, beregningsmetoder og værktøjer til systematisk ulykkesbekæmpelse.


20. august 2015

Viden om elcykler

Nyt opsamlende notat om lovgivning, tekniske aspekter, adfærd, sikkerhed, mv. i relation til elcykler.


6. juli 2015

Forsøg med turistoplysningstavler

Trafitec har i en undersøgelse set på effekten af de brune turistoplysningstavler på motorveje.

Det er undersøgt om trafikanterne ser på tavlerne, om de forstår symbolerne og informationen, om tavlerne påvirker trafikanternes valg af turistmål og om tavlerne påvirker trafikanternes adfærd.


12. juni 2015

Test af forståelse af udvalgte færdselstavler

Trafitec har for Vejdirektoratet gennemført en række nye tests af trafikanters forståelse af udvalgte færdselstavler, symboler, budskaber og anden afmærkning.


8. maj 2015

Ny rapport om højresvingskonflikter

Trafitec har undersøgt konflikter mellem højresvingende motorkøretøjer og ligeudkørende cyklister i signalregulerede kryds.

Formålet har været at frembringe ny viden med henblik på bekæmpelse af højresvingsulykker.


Sider