Lene Herrstedt

Direktør, Civilingeniør, Ph.D.
Telefon: 
+45 2524 6733
Email: 
lh@trafitec.dk

 

Resume af professionel erfaring

Forskning og udvikling, evalueringer og rådgivning inden for Trafiksikkerhed, Trafikantadfærd og Trafikteknik.

Forskningsledelse. Personaleledelse. Virksomhedsledelse. National og international projektledelse. Internationalt projektsamarbejde inden for EU-Forskningsprogrammer (bl.a. Safestar, Dumas, Artists og Mare Nostrum), World Road Association (PIARC), European Transport Safety Council (ETSC), OECD, COST, Nordic Human factors Guideline (NHFG), europæiske og nordiske temagrupper mv.

Deltaget med indlæg og artikler samt programtilrettelæggelse og udførelse af chairman funktionen i en lang række danske, nordiske og internationale kongresser, seminarer og faglige arrangementer inden for vejtrafik, trafiksikkerhed og trafikantadfærd.

Publiceret et stort antal af artikler og papers samt rapporter, notater og håndbøger på dansk og engelsk. Desuden medvirket som forfatter, redaktør, "referee" og faglig rådgiver i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter og publikationer inden for trafiksikkerhed, trafikteknik, trafikantadfærd, lette trafikanter og trafikmiljø.

Undervisning på Vejsektorens efteruddannelse og DTU, censorering af kandidatprojekter og Ph.D. afhandlinger samt videnformidling på både dansk og engelsk. Ekspertrådgiver for EU-kommissionen vedr. trafiksikkerhed. Varetagelse af en række forskellige nationale og internationale hverv og udvalgsposter.

Udarbejdelse af vejregler og håndbøger samt politiker, handlingsplaner og forskningsprogrammer for trafiksikkerhed.

De seneste 10 år har Lene Herrstedt især arbejdet med:

Trafikanters adfærd i relation til vejgeometri, skiltning og afmærkning i og uden for byer; Hastighedstilpasning og fartdæmpning; Evalueringer af VMS hastighedstavler; Trafikanters forståelse af budskaber på VMS tavler; Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og vejafmærkning; Trafikanters læsetid og læseafstand til færdselstavler og informationstavler; Trafikantadfærd generelt med særlig fokus på ældre trafikanters formåen – herunder udvikling af Nordic Human factors Guidelines; Ganghastigheder; Undersøgelser af trafikanters visuelle opmærksomhed i relation til vejudformning, skiltning og afmærkning; Distraktion af trafikanter og distraktorers betydning for trafiksikkerhed; Evalueringer i forbindelse med afmærkning af vejarbejder både i dagslys og i mørke samt Trafiksikkerhedseffekter af trafiktekniske virkemidler.

Har siden 2004 været direktør for og arbejdet med opbygning og udvikling af Trafitec - et privat forskningsbaseret rådgivningscenter om vejtrafik.

Priser:

  • 3M og Rådet for Større Færdselssikkerheds Rejselegat 1993 for forsknings- og udviklingsarbejde inden for trafiksikkerhed.
  • Transportation Research Board's "Best paper certificate" for præsentation af paper på "The 3rd International Symposium on Highway Geometric Design", Chicago, July 2005.