Trafikantadfærd

Vi har stor erfaring med trafikanters adfærd i relation til design og afmærkning af veje og stier.

Vi arbejder med undersøgelser af trafikanters forståelse og brug af færdselstavler, symboler og trafikantinformationer, og vi har opbygget en grundlæggende viden om trafikantgruppers trafikale formåen. Vi arbejder med registrering af bilisters visuelle adfærd og distraktorers påvirkning af trafikanters opmærksomhed.

Vi udfører undersøgelser af bilisters hastighedsvalg og arbejder med udvikling og afprøvning af metoder til hastighedstilpasning på forskellige dele af vejnettet.

Vi har udviklet forskellige metoder med brug af instrumenteret bil og videoteknik til registrering af trafikantadfærd og bilisters øjenbevægelser samt trafikanters samspil og konflikter i forskellige trafiksituationer. Vi har desuden stor erfaring med brug af interview- og spørgeskemaundersøgelser blandt andet til afdækning af trafikanters tilfredshed, oplevelser og holdninger mv.