Instrumenteret bil

Med vores instrumenterede bil kan vi registrere bilisters køreadfærd og øjenbevægelser. Bilen er forsynet med måleinstrumenter til registrering af kørehastighed og position samt afstand til forankørende trafikanter og øvrige objekter. Også forankørende trafikanters hastigheder kan registreres.

Med det indbyggede eye-tracker system Smart Eye kan vi registrere, hvad bilisten kigger på under kørslen. Hvor ofte og hvor længe er bilistens visuelle opmærksomhed rettet mod forskellige objekter som eksempelvis reklamer, vejvisningstavler eller anden afmærkning på eller langs vejen? Hvor stor er blikvinklen væk fra vejen, når bilistens opmærksomhed indfanges af forskellige objekter? - og sker det med så høj kørehastighed og lille sikkerhedsafstand, at det er til fare for trafiksikkerheden? Det er nogle af de spørgsmål, som vi ved brug af vores instrumenterede bil, kan få svar på.